Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Hạnh
Thư viện Bùi Thị Hạnh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1985
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Địa chỉ Chí Hòa - Hưng Hà - Thái Bình
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều