Thông tin chi tiết:
Vũ Đình Vân
Tổ trưởng Vũ Đình Vân
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Địa chỉ Khu Thị Độc - Hưng Hà - Thái Bình
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều