Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hải
Giáo viên Nguyễn Thị Hải
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Địa chỉ Khu Duyên Phúc - Hưng Hà - Thái Bình
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều