Thông tin chi tiết:
Ngô Gia Chí
Phó Bí thư Đoàn thanh niên Ngô Gia Chí
Giới tính Nam
Trình độ Cử nhân Sư phạm GDTC
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều