Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Lê Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0918339398
 • Phùng Văn Cao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0916033159
  • Email:
   phungvancao2013@gmail.com
 • Vũ Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0989761999